Abecedný filter

Trojka

Ide o skupinu zloženú z predstaviteľov troch inštitúcií: 

  • Európskej komisie,
  • Európskej centrálnej banky
  • a Medzinárodného menového fondu.

Poskytuje technickú asistenciu pri príprave úsporných programov, monitoruje a hodnotí ich implementáciu v krajinách, ktoré čerpajú medzinárodnú pomoc. Zatiaľ je prítomná v Grécku, Portugalsku a Írsku.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies