Abecedný filter

TTIP

Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP) sa tiež nazýva obchodná dohoda medzi EÚ a USA. Dňa 14. júna 2013 bol schválený mandát na rokovania. TTIP má uľahčiť obchodovanie a investovanie na oboch stranách Atlantiku, a to odstránením colných a iných (technických) prekážok obchodu medzi EÚ a USA. Otvoriť trhy na oboch stranách Atlantiku, znížiť obmedzenia pre komerčné služby, zlepšiť bezpečnosť investícií a rovnosť v hospodárskej súťaži, zjednodušiť účasť na verejnom obstarávaní. Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. deklaruje, že jej rokovací mandát neumožňuje znižovať v rámci rokovaní vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, práv zamestnancov a ochrany životného prostredia, čo sú hlavné obavy odporcov TTIP v podobe možných dôsledkov. Kontroverzná ej aj časť o medzinárodnej investičnej arbitráži, ktorá by mala riešiť spory medzi investorom a štátmi na báze tejto obchodnej dohody (ISDS).

Politickú zodpovednosť za rokovania nesie na strane EÚ komisár pre obchod Karel de Gucht Komisár pre rozvoj a humanitárnu pomoc, 17. júla 2009 nahradil Louisa Michela.a na strane USA minister obchodu Michael Froman. Hlavnými vyjednávačmi sú Ignacio Garcia Bercero za  EÚ a Dan Mullaney za USA. Zatiaľ čo rámcové pozície a obsah rokovaní je verejný, samotná negociačný text ani mandát verejne prístupný nie je.

Ak by sa rokovania podarilo ukončiť a TTIP by bola uvedená do života, pokrývala by 60 % celosvetových priamych zahraničných investícií, 50 % svetovej produkcie, 40 % svetového HDP  a 1/3 globálneho obchodu s tovarmi a službami. Projekcie benefitov v podobe rastu HDP a zamestnanosti sa líšia.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies