Abecedný filter
Príbuzné heslá

Turecko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny
: Turecká republika
Hlavné mesto: Ankara
Rozloha: 780 580 km²
Počet obyvateľov: 70 586 256 (v roku 2007)
Národnostné zloženie: Turci – 86%, Kurdi – 11%, Arabi – 2%
Náboženstvá: sunitskí moslimovia – 90%, šíitski moslimovia 9,5%
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný jazyk: turecký (veľká časť obyv. však používa kurdský)
Mena: Nová turecká líra TRY

Turecko a Únia

Vzťah k EÚ: kandidátska krajina
Začatia prístupových rokovaní: 3. október 2005
História vzťahov s EÚ : EurActiv.sk
Plánovaný vstup: neznámy


Špecifiká

Už od založenia moderného Turecka v roku 1923 bola táto krajina s prevažne moslimským obyvateľstvom sekulárnou demokraciou, spojenou úzkymi vzťahmi so Západom. Turecko patrilo medzi zakladajúcich členov OSN a je členom viacerých medzinárodných organizácií (NATO,NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami. Rada Európy,Rada Európy je organizáciou európskych štátov založenou na medzivládnom princípe. Existuje oddelene od všetkých ostatných európskych integračných štruktúr. Bola založená v máji 1949 v Londýne a jej sídlom sa stal francúzsky Štrasburg. OECD)OECD je skratka pre Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a zastrešuje 30 najrozvinutejších štátov so silnou ekonomikou, ktoré uznávajú hodnoty a princípy demokracie a trhovej ekonomiky. a asociovaným členom Západoeurópskej únie.

Európski lídri na Luxemburskom summite v decembri 1997 odmietli Turecku udeliť štatút kandidátskej krajiny, získalo ho až na Helsinskom summite EÚ v decembri 1999. Rokovania o vstupe sa začali takmer o 6 rokov neskôr v októbri 2005. Podľa vzájomne dohodnutého negociačného rámca však ide o „proces s otvoreným koncom, ktorého výsledok nie je zaručený.“ Prístupové partnerstvo stanovuje, že rokovania môžu byť ukončené až po roku 2014, plánovanom dátume zavedenia nového Finančného rámca EÚ. Prístupové rokovania môžu byť prerušené v prípade porušovania hlavných princípov EÚ (demokracia, rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd, vláda zákona).

 

Praktické informácie
 
Univerzity: Zoznam univerzít - Ploteus


Zastupiteľstvo Turecka v SR

Zastupiteľstvo SR v Turecku

 

Relevantné linky

 

Parlament

Prezidentský úrad

CIA world fact book - Turecko

Turecko a OECD

Turecko a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies