Abecedný filter

Úrad pre publikácie

Úrad pre publikácie Úrad pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev je vydavateľstvom orgánov EÚ.je vydavateľstvom orgánov Európskej únie, ktoré poskytuje svoje služby autorským sekciám orgánov EÚ ako aj širokej verejnosti. Vydávanie niektorých titulov je zmluvne stanovené a právne záväzné. Medzi ne patrí napr. Úradný vestník Európskej únie (vydáva sa denne v 24 úradných jazykoch Únie) a Všeobecná správa o činnosti Európskej únie. Ďalej sa zameriava na podávanie informácií pre verejnosť alebo špecifické skupiny a na vydávanie titulov, ktoré majú význam pre rozvoj EÚ.
Úrad má 665 zamestnancov.

Úrad spravuje elektronické kníhkupectvo EU Bookshop, kde sú katalogizované a archivované všetky publikácie.

Mnohé tituly sú voľne prístupné na internetovej stránke úradu.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies