Abecedný filter

USA

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Spojené štáty americké
Hlavné mesto: Washington, DC
Rozloha: 9 631 418 km²
Počet obyvateľov: 293 027 571 (v roku 2004)
Náboženstvá: protestanti – 52%, rímsko-katolícke – 24%, mormóni – 2%, židia – 1%, moslimovia – 1%
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády: prezidentský typ vlády
Štátoprávne usporiadanie: federácia
Úradný jazyk: angličtina
Mena: americký dolár USD

 

USA a Únia

Podrobná správa o vzťahoch EÚ a USA: Zahraničná politika Európskej komisie

Európa buduje silné partnerské vzťahy s Amerikou už od druhej svetovej vojny, keď sa USA podieľali na protihitlerovskej ofenzíve. Ani po vojne sa vzťahy nezhoršili, práve naopak, americký Marshallov plán pomohol zničenej Európe ekonomicky sa opäť postaviť na nohy. Všetky tieto kroky nakoniec viedli k založeniu organizácie NATO,NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami. ktorej členmi sú aj mnohé krajiny EÚ vrátane Slovenska.

USA nadviazali s predchodcom dnešnej Únie silné diplomatické väzby už v roku 1953, v roku 1961 bola v Bruseli založená Americká misia pri EÚ. Aby sa transatlantické vzťahy nezhoršili, konajú sa každoročne prezidentské stretnutia, ktoré zaručuje Transatlantická deklarácia z novembra 1990, ktorá ako prvá formalizovala vzťahy medzi USA a vtedy ešte Európskym spoločenstvom.

Táto dohoda však nestačila na to, aby krajiny mohli efektívne spolupracovať v boji za mier na Blízkom a strednom východe či na udržanie ekonomického rastu a rastu zamestnanosti, preto na Summite EÚ – USA v španielskom Madride v decembri 1995 podpísali zástupcovia oboch strán takzvanú Novú transatlantickú agendu. Táto dohoda zaručuje spoluprácu v štyroch hlavných činnostiach:

  • podporovať mier a stabilitu, demokraciu a rozvoj na celom svete
  • odpovedať na globálne výzvy
  • prispievať k expanzii svetového obchodu a lepším ekonomickým vzťahom
  • stavať mosty cez Atlantik

 Vzťahy medzi Úniou a USA sa neustále vyvíjajú a stávajú sa tesnejšími a kvalitnejšími, čo môžeme vidieť aj na čoraz častejších dohodách, ako aj na rastúcom počte organizácii s transatlantickou pôsobnosťou.

Vzťahy EÚ - USA na stránkach EurActiv.sk

Vzťahy EÚ - USA na stránkach Rady 

 

Špecifiká

Spojené štáty sú momentálne svetovou veľmocou číslo jedna, hrajú rozhodujúcu úlohu na politickej ako aj ekonomickej scéne. Za svoj úspech vďačia aj tomu, že ich obišli obe svetové vojny, no najmä svojmu v ústave zakotvenému prepracovanému politickému systému s dlhoročnou demokratickou tradíciou. Politika USA sa silne angažuje v boji proti terorizmu a pomáha slabým, rozvojovým krajinám. V súčasnosti panuje vo svete rastúca vlna antiamerikanizmu spôsobená radikálnymi zásahmi na Blízkom východe, za ktorými mnohí vidia len honbu za ropou a ziskom.

 

Praktické informácie

 

Univerzity:

Zoznam univerzít

 

Zastupiteľstvo USA v SR

Zastupiteľstvo SR v USA

 

Relevantné linky

Parlament

Prezidentský úrad

CIA world fact book - USA

USA a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies