Abecedný filter

Variabilná geometria

Výraz „variabilná geometria“ používajú politológovia a analytici na označenie diferencovanej integrácie. V politickom jazyku je výrazom variabilnej geometrie teória posilnenej spolupráce, koncetrických kruhov alebo dvojrýchlostnej Európy.

Od podpisu  Amsterdamskej dohody a dohody z  Nice sú členské štáty únie v práve vytvárať integrovanejšie skupiny v istých európskych politikách. Najvýraznejším prejavom posilnenej spolupráce sú zasadania ministrov G6- Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Poľska, Nemecka a Španielska v otázke protiteroristického boja.

Podobnú posilnenú kooperáciu praktizujú aj členovia EÚ s južnéj časti spoločenstva, kde sú vystavení problémom nelegálnej imigrácie. Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Grécko a Taliansko pracujú pod francúzskym impulzom na vytvorení spoločnej hliadovacej flotily v Stredomorí. Podobnú spoluprácu so zdielaním vedením a technickým vybavením pripravujú južné štáty kvôli každoročným požiarom.

Inou, hypotetickou formou variabilnej geometrie sú tzv. koncetrické kruhy. Názov vznikol v posledných rokoch predchádzajúcej Európskej komisie pod vedením Romana Prodiho. Predstava úzkeho, politicky integrovaného jadra pozostávajúceho z piatich- šiestich štátov mala zabezpečiť kontinuitu európskeho projektu aj po rozšírení o desať nových členov v 2004. Stúpenci teórie vo Francúzsku alebo Belgicku hovoria že takéto jadro už existuje a zahŕňa členské štáty euro-zóny a schengenského priestoru. Pravdou však je, že aj tieto koncetrované kruhy sa v horizonte 5-7 rokov rozšíria o nových členov. Zatiaľ čo niektoré členské štáty- Veľká Británia, Švédsko alebo Poľsko považujú teóriu koncetrických kruhov za záruku nezasahovania Bruselu do politík, ktoré považujú za národné, Nemecko alebo Španielsko myšlienku odmietajú ako elitistickú voči novým členom.

Najvýrazejšie vyjadruje strach z druhoradosti nových členov v spoločenstve myšlienka dvojrýchlostnej Európy, ktorá hlása, v prepojení na posilnenú spoluprácu, rýchle napredovanie tých krajín v politickej integrácii, ktoré o to majú záujem. Aj keď sa predstava pravideľne opakuje vo vystúpeniach niektorých politikov, Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. jú viackrát rázne odmietla. Reaguje tak na strach nových členov z dlhodobo trvajúceho znevýhodneného zotrvávania v EÚ.

Opačným prípadom, typickým pred euroskeptické krajiny je teória „Europe a la carte“ teda podľa chuti. Táto prax umožňuje v obmedzenej miere členským štátom vyberať si oblasti v ktorých majú chuť integrovať sa. Dánsko vďaka tejto možnosti nemusí povinne zavádzať euro a Veľká Británia už viac krát naznačila že opustí spoločnú poľnohospodársku politiku.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies