Abecedný filter

Vassiliou, Androulla

Komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež

A. Vassiliou sa narodila 30. novembra 1943 na Cypre. Je vydatá a má tri deti. Vyštudovala právo na Middle Temple Inn of Court v Londýne a medzinárodné vzťahy na  London Institute of World Affairs. Medzi rokmi 1966 až 1986 pracovala ako právnička na Cypre. Počas tohto obdobia pôsobila ako právna poradkníčka pre The Standard Chartered Bank a neskôr pre Bank of Cyprus. Svoju právnickú prax ukončila v roku 1988, kedy bol jej manžel zvolený za prezidenta Cypru.

Od roku 1988, keď sa stala prvou dámou Cypru, sa začala aktívne venovať najmä sociálnym a kultúrnym otázkam. Zastávala významné pozýcie vo viacerých vládnych organizáciách. Od mája 2008 je komisárkou Európskej Komisie pre zdravie po tom, čo dovtedajší komisár Markos Kyprianou Bývalý komisár pre zdravie (2004 - 2008), nahradila ho Androulla Vassiliou.odstúpil.

Jazykové znalosti

 • Grécky jazyk – materinská reč
 • Anglický jazyk – plynule
 • Francúzsky jazyk – pokročilo

Akademická kariéra

 • 1961 - 1964 Právo – Middle Temple Inn of Court, London.
 • 1964 - 1966 Medzinárodné vzťahy - London Institute of World Affairs.

Právnická kariéra

 • 1968 - 1988 – právnička na Cypre.

Politická kariéra

 • 1991 – zvolená za prezidentku Svetovej federácia spoločnosti pre OSN (WFUNA)
 • Honorárna predsedkyňa WFUNA
 • 1996 – zvolená za predsedníčku Cyperskej federácie žien podnikateliek a profesionálok
 • 1996 – zvolená za členku Cyperskej snemovne reprezentantov, reprezentujúc Hnutie spojených demokratov
 • 2001 - 2003 - Náhradníčka cyperského parlamentu pre konvent o budúcnosti
 • 2001 - 2006 – Viceprezidentka Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany (ELDR)
 • 2002 - 2008 - Predsedníčka výboru poručníkov Cyperského onkologického centra
 • 2008 - 2009 členka Európskej Komisie pre zdravie (nahradila Markosa Kyprianoua)
 • od 2009 členka Európskej komisie pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež

Komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjzyčnosť a mládež

Ako komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Európska únia nemá, okrem študijných programov, žiadnú spoločnú politiku pre mládež. Európske inštitúcie začali stimulovať premýšľanie o spoločnej politike mládeže len na prelome tisícročí. zastáva nazor, že vzdelávanie a odborná príprava sú v srdci stratégie Komisie do roku 2020.

Priority pre funkčné obdobie 2010-2014:

 • Zlepšenie zručností a prístupu k vzdelávaniu a odbornej pŕíprave, zameraným na potreby trhu
 • Zvýšenie študijnej mobility a príležitostí pre mladých ľudí
 • Zabezpečenie kultúrneho vyjadrenia a kreativity pre vŠetkých

Oficiálna stránka komisárky Vassiliou

V predošlom zložení Európskej komisie (2004-2009) zastávala funkciu:

 • Bola zodpovedná za portfólio „zdravie.“ Pod toto portfólio spadá Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pre zdravie a ochranu spotrebiteľov.

Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pracuje pod autoritou dvoch komisárov: Magelny Kuneva, ktorá je zodpovedná za ochranu spotrebiteľa a Androully Vassiliouej zodpovednej za zdravie. Misiou generálneho riaditeľstva v oblasti zdravie je robiť Európu zdravšou. Zdravotníctvo je jednou z prioritných oblastí záujmu Komisie. Ciele sú napĺňané na základe v roku 2003 prijatého Verejného programu zdravia. Aby bola ochrana zdravia efektívnejšia, DG spolupracuje s viacerými organizáciami zaoberajúcimi sa výskumom, najmä s farmaceutickými spoločnosťami. Ochrana zdravia úzko súvisí s ochranou spotrebiteľa, ktorú má v rámci jednotného DG na starosti komisárka Kuneva.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies