Abecedný filter

Vážené hlasovanie

Hlasovenie kvalifikovanou väčšinou v Rade je založené na princípe váženia hlasov. Ten vychádza z veľkosi populácie jednotlivách krajín EÚ a je upravený v prospech malých krajín. Počtom obyvateľov najväčšie štáty majú 27-29 hlasov, stredne veľké krajiny 7-14 a malé krajiny 3-4 hlasy. Po vstupe Chorvátska je celkový počet hlasov v Rade EÚ 352.
Na prijatie určitého návrhu je potrebných minimálne 260 hlasov.
Za daný návrh musia hlasovať štáty, ktoré spolu predstavujú minimálne 62 % populácie Únie. Ak nie je táto podmienka splnená, návrh nie je prijatý.

Váženie hlasov v Rade je výsledkom kompromisu medzi členskými štátmi, ktoré sa aj napriek právnej rovnoprávnosti v mnohých ohľadoch líšia. Vďaka tomuto spôsobu hlasovania bola zaistená istá nadreprezentácia menších krajín.

V EÚ, ktorá mala 15 členov boli na základe tohto systému prijímané rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou založenou na čo najširšej dohode.

V kontexte ďalšieho rozširovania iniciovala v roku 2000 medzivládna konferencia Pojem „medzivládna konferencia“ označuje rokovania medzi vládami členských štátov s cieľom zmeny zakladajúcich zmlúv EÚ. revíziu systému váženia hlasov s ohľadom na proporcionalitu množstva hlasov a veľkosti populácie. Malé krajiny už nemali byť nadreprezentované, ale  počet hlasov v Rade mal odrážať reálnu veľkosť ich obyvateľstva. Sila veľkých štátov s touto úpravou prakticky narástla. Tento systém váženia hlasov vstúpil do platnosti 1. novembra 2004 a právne je zakotvený v Zmluve z Nice. Krajina musí celý objem svojich hlasov distribuovať na jedno rozhodnutie.

Spôsob hlasovania v Rade sa snažila úpraviť Ústavná zmluva.Dokumentu, ktorý mal reformovať inštitúcie EÚ, vyšiel na stretnutí Európskej rady v decembri 2000 vo francúzskom Nice. Cieľom Európskej únie bolo začať širšiu a hlbšiu diskusiu o budúcnosti Únie. Ak by ju ratifikovali všetky členské krajiny EÚ, systém váženia hlasov by prestal platiť. Každá členská krajina by na základe ústavnej úpravy hlasovania získala 1 hlas.

Lisabonsá zmluva priniesla nový systém dvojitej väčšiny, ktorý vstúpi do platnosti 1. novembra 2014. Do vtedy sa používa systém váženia hlasov.

 

členské štáty EÚ

počet hlasov

Nemecko

29

Francúzsko

29

Veľká Británia

29

Taliansko

29

Španielsko

27

Poľsko

27

Rumunsko

14

Holandsko

13

Grécko

12

Belgicko

12

Portugalsko

12

Česko

12

Maďarsko

12

Rakúsko

10

Švédsko

10

Bulharsko

10

Slovensko

7

Chorvátsko

7

Dánsko

7

Fínsko

7

Írsko

7

Litva

7

Lotyšsko

4

Slovinsko

4

Estónsko

4

Luxembursko

4

Cyprus

4

Malta

3

 

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies