Abecedný filter

Veľká Británia

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Hlavné mesto: Londýn
Rozloha: 244 820 km²
Počet obyvateľov: 60 609 153 (v roku 2006)
Národnostné zloženie: Angličania – 81,5%, Škóti – 9,6%, Íri – 2,4%, Welšania – 1,9%, iní – 4,6%
Náboženstvá: kresťania (anglikáni, rímsko-katolícke) – 71,6%, bez vyznania – 24,7%, moslimovia – 2,7%, hinduisti – 1%
Štátne zriadenie: konštitučná monarchia
Hlava štátu: kráľovná
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát, v posledných rokoch však významná decentralizácia
Úradný/é jazyk/y: anglický
Mena: britská libra GBP

Veľká Británia a Únia

Vstup do EÚ: január 1973
Počet europoslancov: 73
Počet hlasov v Rade: 29

Špecifiká

Veľká Británia je zakladajúcim členom NATO,NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami. členom G-8, stálym členom Bezpečnostnej rady OSN (z EÚ je ním ešte Francúzsko), členom ES sa stala až v 70. rokoch. V tomto období bol jej vstup v podstate ekonomickou nutnosťou. Británia si v predvstupovom procese, ktorý riešil hlavne otázky spoločnej poľnohospodárskej politiky a výšky a britského príspevku do rozpočtu ES, vyrokovala viacero výnimiek - okrem iného sa nemusela stať členom eurozóny a uplatňuje si takzvaný "britský rabat" (časť prostriedkov, ktoré platí do spoločného rozpočtu EÚ, sa vracia Británii priamo naspäť).

Britská ekonomika, ktorá je jednou z najvyšších v EÚ, prešla postupne výraznou reštrukturalizáciou, počas ktorej sa okrem iného znížil význam ťažkého priemyslu a významne narástol sektor služieb, najmä finančných. Londýn si drží miesto medzi globálnymi finančnými centrami.

 

Praktické informácie


Trh práce : otvorený

Univerzity : University of Cambridge

University of Oxford

University of London

 

 

Zastupiteľstvo Veľkej Británie v SR

Zastupiteľstvo SR vo Veľkej Británii


Relevantné linky

Parlament

Kráľovská rodina

CIA world fact book

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies