Abecedný filter

Verheugen, Günter (2004-2009)

Bývalý podpredseda Európskej Komisie zodpovedný za podnikanie a priemysel

Günter Verheugen Podpredseda Európskej Komisie zodpovedný za podnikanie a priemysel (2004-2009)sa narodil 28. apríla 1944 v Bad Keruznach (Nemecko). Je ženatý. Vyštudoval históriu, sociológiu a politické vedy.

Politické začiatky Güntera Verheugena sú spojené so Slobodnou demokratickou stranou (FDP). Neskôr s viacerými ľavicovo orientovanými liberálmi prestúpil k Sociálnej demokracii (SPD). Pôsobil na viacerých postoch v nemeckej štátnej správe, neskôr bol zvolený do Bundestagu (nemeckého zákonodarného zboru). Od roku 1999 pôsobí v Európskej Komisii.

Akademická kariéra

• 1963 - 1965 stážista v denníku „Neue Rhein-Neue Ruhr-Zeitung“
• 1965 - 1969 Univerzita v Kolíne a v Bonne: odbory: história, sociológia a politické vedy

Politická kariéra

• 1977 - 1978 federálny koordinátor Slobodnej demokratickej strany (FDP)
• 1978 - 1982 generálny tajomník FDP
• 1982 - prestup do Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD)
• 1983 - 1999 volený poslanec Bundestagu (nemeckého spolkového zákonodarného zboru)
• 1993 - 1995 federálny koordinátor SPD, podpredseda SPD
• 1998 - 1999 štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí
• 1999 - 2004 člen Európskej Komisie zodpovedný za rozširovanie
• 2004 - 2009 podpredseda Európskej Komisie zodpovedný za podnikanie a priemysel

Aktivity na poste podpredsedu Európskej Komisie vo funkčnom období 2004 - 2009
• Bol zodpovedný za portfólio „podnikanie a priemysel.“ Pod toto portfólio spadá rovnomenné Generálne riaditeľstvo.

Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. zahŕňa pomerne širokú paletu komunitárnych politík v oblasti podnikania a priemyslu. Podpredseda EK Verheugen si za svoj cieľ číslo jeden pre funkčné obdobie 2004 - 2009 stanovil rozvoj malého a stredného podnikania (SMEs). K tomuto by malo dopomôcť podpredsedom EK avizované zlepšenie regulácie, konkurencieschopnosti a nadobudnutie podnikateľskej skúsenosti. To všetko s ohľadom na životné prostredie.
Rovnako dôležité sú však aj ostatné čiastkové politiky: politika podpory podnikania, priemyselného rozvoja, turizmu, jednotného trhu, voľného pohybu tovarov, regulácií, vesmírny výskum a iné technologické inovácie.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies