Abecedný filter

Višegrádska skupina

Višegrádska skupina (V4) je neoficiálne označenie pre krajiny Českú republiku, Maďarskú republiku, Poľskú republiku a Slovenskú republiku, ktoré v rámci regionálnej kooperácie uzavreli úzkú spoluprácu. Pôvodne sa hovorilo o Višegrádskej trojke. Rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky (ČSFR) vznikol názov štvorka.

Kooperácia je pomenovaná podľa severomaďarského mestečka Višegrád, na ktorého hrade sa 15. februára 1991 stretli prezident ČSFR Václav Havel, prezident Maďarska Árpád Göncz a prezident Poľska Lech Walesa. Výber Višegrádskeho hradu ako miesto stretnutia má historický význam. Tu sa stretli už v roku 1335 český kráľ Jan Luxemburský, poľský kráľ Kazimír III. Veľký a uhorský kráľ Karol I., ktorí uzavreli dohody o uľahčení obchodu medzi ich krajinami.

V r. 1991 podpísali deklaráciu o úzkej spolupráci krajín na ceste k európskej integrácii. Po páde komunizmu bola ich spolupráca dôležitá najmä pri prechode od totalitného režimu k slobodnej, pluralitnej demokratickej spoločnosti. Spolupráca je medzivládna bez existencie nadriadenej rozhodcovskej inštancie.

Po prístupe do EÚ a NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.sa ciele Výšegrádskych štátov zmenili. Stredobodom pozornosti je hospodárska integrácia do EÚ, spoločné stanoviská voči EÚ, aby mohli efektivnejšie zastupovať ich záujmy a otázky týkajúce sa bezpečnosť. Hlavný problém odvtedy už nie je vzťah k Rusku, ale terorizmus a regulácia prevádzky na hraniciach.

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Visegr%C3%A1d_group

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies