Abecedný filter
Súvisiaca anketa

Výbor NR SR pre európske záležitosti

Výbor NR SR pre európske záležitosti bol zriadený v apríli 2004. Je nástupcom Výboru NR SR pre európsku integráciu, ktorý pôsobil v Národnej rade od r. 1996.

Národná rada volí predsedu a členov výboru na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady v príslušnom volebnom období. Za každého člena výboru Národná rada zvolí náhradného člena výboru.

Výbor pre európske záležitosti:

 • prerokúva návrhy právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, o ktorých budú rokovať zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie,
 • schvaľuje stanoviská Slovenskej republiky k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, o ktorých budú rokovať zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie,
 • prerokúva správy a informácie predkladané národnej rade vládou a členmi vlády,
 • môže požiadať ostatné výbory národnej rady o návrhy stanovísk k návrhom podľa písmena a) a b),
 • podáva národnej rade správy o činnosti podľa písmen a) až d).

 

Zoznam členov:

 • Blaha Ľuboš - predseda
 • Kolesník Andrej
 • Štefanec Ivan
 • Fronc Martin
 • Gašparovič Štefan
 • Hrnčiar Andrej
 • Hudacký Ján
 • Kollár Jozef
 • Kondrót Maroš
 • Mezenská Helena
 • Pavlovičová Svetlana
 • Petrák Ľubomír
 • Vaľová Jana
 • Nachtmannová Oľga
 • Viskupič Jozef
 • náhradní členovia - Brixi Otto, Čepák Rastislav, Vášáryová Magdaléna, Mikloško Jozef, Číž Miroslav, Nagy József, Muránsky Peter, Chren Martin, Kučerová Viera, Kadúc Miroslav, Obrimčáková Bibiána, Náhlik Peter, Krajkovič Mikuláš, Mazúrová Viera, Mičovský Ján

 

Výbor NR SR pre európske záležitosti

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies