Abecedný filter

Výbor regiónov

Výbor regiónov so sídlom v Bruseli slúž ako miesto pre  zviditeľnenie sa regiónov a oblastí členských krajín  v EÚ. Tento poradný orgán vznikol na základe Maastrichtskej dohody v roku 1992. Dnes združuje 317 zástupcov oblastí a regiónov, ktorí sú do Výboru menovaní na štyri roky.

Na výbor sa obracia Európska komisia,Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. Rada a Parlament v oblastiach týkajúcich sa lokálnych a regionálnych záujmov. Od platnosti Amsterdamskej dohody musia ostatné európske inštitúcie povinne konzultovať s Výborom regiónov v otázkach ekonomickej a sociálnej kohézie, zamestnanosti, sociálnej politiky, transeurópskych dopravných sietí, energie, komunikácii, výchovy, mládeže, profesionálnej formácie, kultúry, životného prostredia, verejného zdravia a dopravy.

Predsedom Výboru regiónov je od roku 2012 Ramón Luis Valcárcel Siso.

Slováci vo VR

Belica, Milan
Chudík, Peter
Frešo, Pavol
Ftáčnik, Milan
Oravec, Ján
Raši, Richard
Sedláček, Pavol
Zachariaš, István

 

Oficiálna stránka Výboru regiónov

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies