Abecedný filter

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru EACEA bola zriadená rozhodnutím Európskej komisie 2005/56/EC z 14. januára 2005. Sídli v belgickom Bruseli a svoju funkciu vykonáva od 1. januára 2006. Jej hlavnou úlohou je realizácia mnohých súčastí viac ako 15 programov, ktoré financuje Spoločenstvo, v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, aktívneho občianstva, mladých ľudí, audiovizuálnej a kultúrnej oblasti.

Štruktúra

Vedenie agentúry:

  • riaditeľ agentúry je zodpovedný za každodenný chod ako aj za vonkajšiu reprezentáciu.
  • Riadiaci výbor pozostáva z 5 členov a je menovaný Európskou komisiu na dvojročné obdobie

Agentúra spadá pod 3 materské Generálne riaditeľstvá, ktoré sú zodpovedná za jej monitorovanie a ktorým podáva pravidelne správy o svojej činnosti

  • Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. EK pre vzdelávanie a kultúru – zodpovedné za väčšinu programov, zverených agentúre
  • Generálne riaditeľstvo EK pre informačnú spoločnosť a médiá – zodpovedné za programy MEDIA Plus a MEDIA Training
  • Implementačná agentúra EK pre programy vonkajšej pomoci EÚ – zodpovedná za programy vonkajšej spolupráce

Oficiálna stránka Agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies