Abecedný filter
Príbuzné heslá

Výkonná agentúra pre zdravie a ochranu spotrebiteľov

Výkonná agentúra pre zdravie a ochranu spotrebiteľov EAHC Výkonná agentúra pre zdravie a ochranu spotrebiteľov EAHC nahradila v júni 2008 predošlú výkonnú agentúru pre verejné zdravie PHEA a jej mandát sa predĺžil do roku 2015. Je zodpovedná za riadenie nového Programu zdravia (2008-2013).je nový názov bývalej Výkonnej agentúry pre verejné zdravie PHEA. Tá bola založená v roku 2005 a pôvodný dátum vypršania jej mandátu bol stanovený na 31. decembra 2010. V júni 2008 sa Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. rozhodla predĺžiť jej mandát do roku 2015 a zmenila jej názov.

EAHC je zodpovedná za riadenie nového Programu zdravia (2008-2013) a má záväzky v oblasti ochrany spotrebiteľov a bezpečnosti potravín.

Oficiálna stránka Výkonnej agentúry pre zdravie a ochranu spotrebiteľov [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies