Abecedný filter

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum ERC je prvým európskym financovaným orgánom. Bola založená Európskou komisiou na podporu realizácie hraničného výskumu.

Hlavné ciele ERC Cieľom Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum je podpora najlepších vedcov, inžinierov a študentov za účelom rozvoja vedeckého výskumu v EÚ. sú:

 • podpora európskeho výskumu na hraniciach momentálneho poznania a možností skrze najlepších vedcov, študentov a inžinierov, ktorí tento výskum realizujú
 • podpora výskumu, riadeného z najvyššej úrovne
 • povzbudenie pri práci súčasných aj budúcich vedúcich osobností špičkového výskumu
 • odmeňovanie inovatívnych návrhov
 • zužitkovanie rôznorodosti európskych výskumných schopností a možností
 • zvýšenie prestíže a zviditeľnenie európskeho hraničného výskumu a špičkových európskych vedcov súčasnosti i budúcnosti
 • zdokonalenie podstaty európskeho výskumu

Štruktúra

V rámci ERC určuje vedecké stratégie Vedecká rada, pričom realizácia, manažment a aplikovanie týchto stratégií sa uskutočňuje skrze Výkonnú agentúru.

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. garantuje pre ERC autonómiu a integritu, a teda ERC má vlastný manažment, ktorý má nasledovnú štruktúru:

 • Predseda ERC je zároveň hlavou Vedeckej rady. Predsedá zasadnutiam Vedeckej rady a Správnej rady, pripravuje agendu a má reprezentatívnu funkciu agentúry. Je podporovaný dvoma podpredsedami
 • Správna rada zodpovedá za efektívnu realizáciu stratégií a metodologického rozvoja a stará sa o uskutočnenie rozhodnutí Vedeckej rady. Zasadá pravidelne a tvoria ju predseda s podpredsedami, riaditeľ Výkonnej agentúry a generálny tajomník
 • Vedecká rada ERC koná v mene európskej vedeckej komunity a snaží sa o podporu a presadenie inovatívneho výskumu. Jej úlohou je rozhodovať o vedeckých stratégiách, monitorovať výkon a kvalitu výskumu a budovať komunikačné stratégie.
 • Výkonná agentúra ERC je zodpovedná za financovanie projektov a realizáciu stratégií a stanovísk, ktoré určila Vedecká rada
 • Generálny sekretariát je stanovený Vedeckou radou. Jeho úlohou je riadenie každodennej spolupráce Vedeckej rady ERC s Výkonnou agentúrou ERC a Európskou komisiu.

Oficiálna stránka Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies