Abecedný filter
Príbuzné heslá

Výkonná agentúra pre výskum

Výkonná agentúra pre výskum REA, so sídlom v belgickom Bruseli, začala pôsobiť v roku 2008 a úplnú nezávislosť získava od roku 2009. Bola založená z dôvodu riadenie veľkej časti Siedmeho rámcového programu pre výskum a technický rozvoj (7.RP).

Hlavné oblasti, ktoré má REA Výkonná agentúra pre výkum, ktorá začala pôsobiť v roku 2008, má za úlohu dohľad nad priebehom výskumných projektov a hodnotenie výskumných zámerov.na zodpovednosti, sú:

  • štipendijný program Marie Curie
  • osobitné grantové programy pre malé a stredné podniky
  • projekty v oblasti vesmírneho výskumu a výskumu bezpečnosti z kooperačných programov
  • prevádzka strediska pre príjem a hodnotenie výskumných zámerov a informačného strediska programu 7.RP

Oficiálna stránka Výkonnej agentúry pre výskum [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies