Abecedný filter
Príbuzné heslá

Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť

Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť TEN-T EA, so sídlom v belgickom Bruseli, bola založená v roku 2006 Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre energetiku a dopravu. Je zodpovedná za riadenie financií Spoločenstva, ktoré sú určené na rozvoj Transeurópskej dopravnej (TEN-T) siete.

Ako výkonná agentúra je zodpovedná za:

  • riadenie technických a finančných záležitostí projektov, ktoré sú financované z rozpočtu TEN-T
  • podávanie informácií Európskej komisii o priebehu a realizácii projektu TEN-T
  • poskytovanie technickej podpory v projekte TEN-T
  • zabezpečenie ostatných technických a administratívnych požiadaviek Komisie

Agentúra má mandát do 31. decembra 2015. Po jeho uplynutí bude jej úlohy vykonávať Generálne riaditeľstvo.Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov.

Oficiálna stránka Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies