Abecedný filter
Príbuzné heslá

Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie

Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie VAHSI so sídlom v belgickom Bruseli funguje od roku 2005, kedy nahradil bývalú Výkonnú agentúru pre inteligentnú energiu VAIE. Jeho úrad je stanovený do roku 2015. Jeho úlohou je riadenie programov Európskej komisie: Inteligentná energetika – európska energetika, Marco Polo a niektoré časti rámcového programu konkurencieschopnosti a inovácií 2007-2013.

VAHSI Úlohou Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie je riadenie projektov a podujatí, financovaných z programu "Inteligentná energetika - európska energetika" a šírenie osvedčených postupov z nich získaných.zodpovedá trom generálnym riaditeľstvám Európskej komisie:

  • Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. EK pre energetiku a dopravu
  • Generálne riaditeľstvo EK pre podnikanie a priemysel
  • Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

Oficiálna stránka programu Inteligentná energetika – európska energetika [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies