Abecedný filter

Vypočutie (Híring)

Ide o špeciálne stretnutia jedného alebo viacerých výborov Európskeho parlamentu, alebo konkrétnej frakcie, spravidla otvorené pre ostatných poslancov a verejnosť. Organizujú sa na konkrétnu tému, ktorej sa Európsky parlament Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.alebo skupina poslancov venuje. Pozývajú sa neho experti v danej oblasti alebo osoby priamo dotknuté nejakým problémom. Príkladom môže byť séria vypočutí na tému  týkajúcu sa odhalení Edwarda Snowdena o sledovaní elektronickej komunikácie bežných ľudí a inštitúcií EÚ zo strany tajných služieb alebo vypočutie k pôsobeniu tzv. Trojky (Európska komisia,Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. Medzinárodný menový fond, Európska centrálna banka)Európska centrálna banka je bankou pre jednotnú európsku menu - euro. Jej úlohou je udržiavať nákupnú hodnotu eura a tak prispievať k cenovej stabilite v eurozóne. v krajinách ako Grécko, Portugalskom či Írsko, ktoré čerpali tzv. záchranné programy. Vypočutia sa organizujú aj pri zostavovaní novej Európskej komisie, kedy dezignovaná komisári dve hodiny odpovedajú na otázky členov vecne príslušných výborov Európskeho parlamentu, predtým než Európsky parlament Komisiu ako celok schvaľuje.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies