Abecedný filter
Príbuzné heslá

Vysoký predstaviteľ EÚ pre SZBP

Funkciu Vysokého predstaviteľa EÚ pre Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) uviedla do života Amsterdamská zmluva Amsterdamská zmluva je prvou zmluvou, meniaca zmluvu o Európskej únii (Maastrichtská zmluva) a treťou zmluvou, meniaca zmluvu o založení Európskych spoločenstiev (Rímske zmluvy).prijatá v roku 1997. Tento post zastáva generálny tajomník Rady, ktorého úlohou je poskytovať asistenciu predsedníckej krajine EÚ v záležitostiach týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Táto osoba je známa aj ako pán/pani SZBP. Cieľom funkcie vysokého predstaviteľa pri jej vytváraní bolo zviditeľniť, zväčšiť a zjednotiť úlohu Únie na poli medzinárodnej politiky.

Vysoký predstaviteľ pomáha aj s formuláciou, prípravou a implementáciou politických rozhodnutí Rady. Na požiadanie Predsedníctva môže viesť dialóg s tretími krajinami a konať v mene Rady. Vysoký predstaviteľ je zodpovedný aktuálne predsedajúcej krajine EÚ.

V návrhu Európskej ústavy sa počítalo s nahradením funkcie vysokého predstaviteľa funkciou ministra zahraničných vecí EÚ. Minister by bol stálym predsedom Rady pre zahraničné záležitosti a jedným z podpredsedov Európskej komisie. To znamená, že by bol zároveň členom Komisie za svoju krajinu.

Vysoký predstaviteľ EÚ pre SZBP:Funkciu uviedla do života Amsterdamská zmluva. Tento post zastáva generálny tajomník Rady, ktorého úlohou je poskytovať asistenciu predsedníckej krajine EÚ v záležitostiach týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

  • Koordinuje európsku bezpečnostnú a obrannú politiku EÚ
  • Zodpovedá za špeciálnych predstaviteľov EÚ

Je zároveň:

  • Generálny tajomník Rady EÚ
  • Generálny tajomník Západoeurópskej únie
  • Prezident Európskej obrannej agentúry

Od októbra 1999 je na poste Vysokého predstaviteľa EÚ pre SZBP bývalý generálny tajomník NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.Javier Solana.Javier Solana zastáva post generálneho tajomníka Rady Európskej Únie. V roku 2004 bol do tejto funkcie opätovne vymenovaný na ďalšie 5 ročné funkčné obdobie s predpokladom, že ak vstúpi do platnosti Ústavná zmluva,Dokumentu, ktorý mal reformovať inštitúcie EÚ, vyšiel na stretnutí Európskej rady v decembri 2000 vo francúzskom Nice. Cieľom Európskej únie bolo začať širšiu a hlbšiu diskusiu o budúcnosti Únie. tak sa stane ministrom zahraničných vecí EÚ.

 

Vysoký predstaviteľ EÚ pre SZBP (oficiálna webstránka):

http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/solana/index.asp?lang=EN&cmsid=246

Vysoký prestaviteľ EÚ pre SZBP:  http://en.wikipedia.org/wiki/High_Representative_for_the_Common_Foreign_and_Security_Policy

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies