Abecedný filter

Wallström, Margot Elisabeth (2004-2009)

Bývalá podpredsedníčka Európskej Komisie zodpovedná za vzťahy medzi inštitúciami a komunikačnú stratégiu

Margot  Wallström sa narodila 28. septembra 1954 vo Västerbotten (Švédsko). Je vydatá a má dve deti. Ukončila štúdiá na strednej škole a veľmi krátko na to vstúpila do politického života. Získala tri čestné univerzitné doktoráty.

Wallström pôsobila ako účtovníčka, verejná ochrankyňa práv, poslankyňa parlamentu, vystriedala viacero ministerských postov a od roku 1999 pôsobí v Európskej Komisii. Je prvou komisárkou, ktorá si na internete zriadila svoj blog, na ktorom sa vyjadruje predovšetkým k politickým a spoločenským otázkam.

Akademická kariéra

• 1973 - ukončenie štúdií na strednej škole
• 2001 - čestný doktorát Chalmers University (Švédsko)
• 2004 - čestný doktorát Mälardalen University (Švédsko)
• 2005 - čestný doktorát University of Massachusetts , Lowell (USA)

Politická kariéra

• 1974 - 1977 verejná ochrankyňa práv (Švédska sociálnodemokratická liga mládeže)
• 1979 - 1985 poslankyňa švédskeho parlamentu
• 1988 - 1991 ministerka pre občianske záležitosti
• 1993 - 1999 členka výkonného výboru Švédskej sociálnodemokratickej strany
• 1994 - 1996 ministerka kultúry
• 1996 - 1998 ministerka sociálnych vecí
• 1999 - 2004 komisárka Európskej komisie zodpovedná za životné prostredie
• 2004 - 2009 podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za vzťahy medzi inštitúciami a komunikačnú stratégiu

Aktivity na poste komisárky Európskej Komisie vo funkčnom období 2004 - 2009

• Bola zodpovedná za portfólio „vzťahy medzi inštitúciami a komunikačná stratégia.“ Pod toto portfólio spadá Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pre komunikáciu, ktoré pracuje súčasne aj pod autoritou predsedu EK José Manuela Barrosa.

Cieľom Generálneho riaditeľstva (DG) je informovanie médií a občanov o práci, politikách a cieľoch Komisie. DG zároveň informuje Komisiu o postojoch členských krajín k jednotlivým politickým otázkam a témam. Súčasne analyzuje vývoj postojov členských krajín. Svoje ciele napĺňa koordináciou práce svojich zastupiteľstiev v jednotlivých členských štátoch, vydáva jednotné stanovisko Komisie, sprostredkúva komunikáciu medzi ostatnými generálnymi riaditeľstvami a Komisiou a v spolupráci s DG pre vzťahy so zahraničím informuje tretie krajiny o dianí v EK.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies