Abecedný filter

Záborská, Anna

Anna Záborská, EPP-EDAnna Záborská bola do Európskeho parlamentu zvolená za KDH. Pôsobí v Skupine Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov), kde je členkou predsedníctva.

Narodila sa 7. júna 1948 v Zürichu, Švajčiarsko. Vysokoškolské vzdelanie získala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Je vydatá, má dve deti.

Profesionálna kariéra

 • 1993 - špecializačná atestácia v detskej ORL
 • 1978 - kvalifikačná atestácia v otorhinolaryngológii
 • 1972 - 1998 - lekárka ORL

Politická činnosť

 • od 2004 poslankyňa Európskeho parlamentu
 • 2002 poslankyňa NR SR za KDH
 •             predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo
              členka Stálej delegácie do Medziparlamentnej únie
              pozorovateľka v Európskom parlamente
              členka Výboru pre európsku integráciu
              predsedníčka Slovensko-francúzskej skupiny priateľstva
 • 2001 - 2003 členka Predsedníctva KDH
 • 1998 - 2002 poslankyňa NR SR za KDH
                         podpredsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo
                         členka Stálej delegácie NR SR do Spoločného parlamentného výboru EÚ a SR
                         členka Stálej delegácie NR SR do Medziparlamentnej únie
                         predsedníčka Slovensko-francúzskej skupiny priateľstva
                         predsedníčka skupiny priateľstva Slovenska a štátov Beneluxu
 • 1999 - 2000 podpredsedníčka KDH pre zahraničnú politiku
 • 1999 predsedníčka OC KDH v Prievidzi
 • 1993 predsedníčka OC KDH v Prievidzi
 • 1990 členka Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)

Zaradenie v EP

 • Výbor pre rozvoj - členka
 • Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť - členka
 • Delegácia pre vzťahy s Kanadou - členka
 • Výbor pre boj proti organizovanému zločinu, korupcii a praniu špinavých peňazí
 • Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín - náhradníčka
 • Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom - náhradníčka
 • Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT-EÚ - náhradníčka

Priority KDH pre voľby do Európskeho parlamentu:

 • Kresťanské hodnoty v Európe
 • Bezpečnosť Suverenita štátov, ktorým zostane právo rozhodovať o daniach, sociálnej a dôchodkovej politike
 • Solidarita
 • Energetická bezpečnosť
 • Dostupné vzdelávanie
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Nediskriminácia

 

e-mail:

Linky:

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies