Abecedný filter
Súvisiaca anketa

Zala, Boris

Boris Zala bol do Európskeho parlamentu zvolený za stranu SMER. Pôsobí v Strane európskych socialistov.

Narodil sa 9. decembra 1954 v Zlatých Moravciach. Vzdelanie získal na Filozofickej fakulte Univerzity komenského v Bratislave. Je ocenený pamätnou medailou Alexandra Dubčeka za rozvoj humanizmu a Cenou a medailou sv. Cyrila a Metoda za rozvoj národného vedomia a literatúry.

Vzdelanie

 • 2001 získal titul Doc.
 • 1995 získal titul CSc.
 • 1981 získal titul PhDr.
 • 1979 absolvoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave

Profesionálna kariéra

 • 1990-2007 vysokoškolský učiteľ, vedúci Katedry politológie a európskych štúdií Univerzity Konštantína filozofa v Nitre
 • 1984-1990 vedecký pracovník

Politická kariéra

 • od 2009 poslanec Európskeho parlamentu
 • 2006-2009 predseda Zahraničného výboru NR SR a poslanec NR SR
 • 2002-2006 poslanec NR SR
 • 2006 vedúci slovenskej delegácie a podpredseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
 • 2003-2005 Konvent EÚ
 • od 2002 člen Predsedníctva SMER-SD
 • 1999-2002 podpredseda strany SMER-SD
 • 1990-1992 predseda Sociálnodemokratickej strany Slovenska
 • 1990 predseda Výboru Slovenskej národnej rady (SNR) pre bezpečnosť a člen Predsedníctva SNR
 • 1988-1989 účasť na príprave akcií proti totalitnému režimu a spoluzakladateľ hnutia Verejnosť proti násiliu

Zaradenie v EP

 • Výbor pre zahraničné veci - člen
 • Podvýbor pre ľudské práva - náhradník
 • Delegácia pre vzťahy s Južnou Afrikou - náhradník
 • Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom - náhradník

e-mail:

Linky:

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies