Abecedný filter

Zastúpenie EK v SR

 

Zastúpenia Európskej komisie reprezentujú komisiu v členských štátoch Európskej únie a ich hlavnou úlohou je zabezpečiť tok informácií medzi komisiou, médiami a verejnosťou. Činnosť zastúpení EK má podnietiť informovanú diskusiu o záležitostiach EÚ v členských štátoch a zároveň poskytovať komisii politické spravodajstvo. Zastúpenia EK úzko spolupracujú s informačnými kanceláriami Európskeho parlamentu s cieľom zviditeľniť inštitúcie a procesy Európskej únie ako celku.
Vedúci zastúpenia EK spolu s ostatným personálom vysvetľuje a obhajuje politiky komisie a snaží sa zabezpečiť, aby politická diskusia o Európe v príslušnom členskom štáte bola vedená na základe korektných a faktických informácií. V rámci svojej informačnej činnosti vidia zastúpenia EK ako svoju prioritu prácu s médiami. Zastúpenia EK zohrávajú dôležitú politickú úlohu prostredníctvom kontaktov s mienkotvorcami, ako aj vďaka informovaniu centra v politickej oblasti.

Jadro zastúpenia EK tvorí tlačové oddelenie, ktoré propaguje politiky komisie a reaguje na otázky zo strany domácich médií a miestnych korešpondentov. Tlačové oddelenie pracuje s informáciami tak, aby vyhovelo potrebám regionálnej tlače, a to najmä s cieľom podporiť tie útvary komisie, ktorých politika má základný dosah na regióny. Zastúpenia EK predkladajú komisii podrobné správy o pokrytí aktivít Európskej komisie v médiách.

V rámci zastúpení EK tu sídlia Detašované pracoviská Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad (GRP), ktorých úlohou  je zabezpečovať preklady a jazykovú podporu Európskej komisii a zastúpeniu pri budovaní vzťahov s verejnosťou a poskytovaní informácií, ako aj odpovedať na otázky v oblasti prekladu, používania jazykov a možností uplatnenia sa v oblasti prekladu v rámci európskych inštitúcií.

 

Kontakty:
Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike
Palisády 29
811 06 Bratislava

Tel.: + 421/2/54 43 17 18
Fax: + 421/2/54 43 29 72

E-mailové adresy:
info@europa.sk
comm-rep-sk@ec.europa.eu

 

Oficiálna stránka Zastúpenia EK na Slovensku

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies