Abecedný filter
Príbuzné heslá

Európske združenie univerzít

Európske združenie univerzít Európske združenie univerzít (EUA) je reprezentatívnou organizáciou európskych univerzít i národných rektorských konferencií, a je teda hlavným zástupcom záujmov komunity vyššieho vzdelania v Európe. Sídli v Bruseli.(EUA) je reprezentatívnou organizáciou európskych univerzít i národných rektorských konferencií, a je teda hlavným zástupcom záujmov komunity vyššieho vzdelania v Európe. Sídli v Bruseli. Vznikla spojením Asociácie európskych univerzít (CRE) a Konfederácie rektorských konferencií Európskej únie 31. marca 2001.

EUA má 850 členov zo 47 krajín.

Cieľom EUA je podpora rozvoja prehľadného systému európskeho vyššieho vzdelávania a výskumu. V snahe dosiahnuť tento cieľ EUA poskytuje aktívnu podporu a poradenstvo svojim členom ako autonómnym inštitúciám pri zvyšovaní kvality ich vzdelávania, štúdia a výskumu, ako aj ich spoločenskej prínosnosti. 

EUA sa zameriava najmä na:

  • posilnenie úlohy univerzít vo vznikajúcej Európskej oblasti vyššieho vzdelávania (EHEA) a Európskej výskumnej oblasti (ERA)Poslanie Európskej železničnej agentúry je jasné - zvyšovanie bezpečnosti a interoperability európskych železníc. prostredníctvom účasti a ovplyvňovania politickej diskusie a rozvoja projektov a ďalších služieb  svojim členom
  • spoluprácu s členskými organizáciami prostredníctvom organizovania a implementácie projektov v kľúčových oblastiach s cieľom zvyšovania kvality a posilnenia postavenia jednotlivých univerzít na európskej scéne
  • rozširovanie európskej dimenzie v systéme vyššieho vzdelávania a podporu prílevu informácií prostredníctvom organizovania pravidelných stretnutí a konferencií, ako aj vypracovaním a publikovaním štúdií, analyzujúcich aktuálne trendy a zdôrazňujúcich príklady osvedčenej praxe
  • ochrana záujmov svojich členov na európskej úrovni v podobe podpory spoločných politík, ako aj na medzinárodnej úrovni prostredníctvom podpory rozšírenia oblastí spolupráce a zvýšenia viditeľnosti európskeho vyššieho vzdelávania v globálnom kontexte.

 

 

Európske združenie univerzít (EUA) – webstránka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies