Abecedný filter
Príbuzné heslá

Zelená kniha

Zelené knihy ako dokumenty vydáva Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. s cieľom stimulovať diskusiu v EÚ na zvolené témy. Do dialógu Komisia prizýva relevantných partnerov. Tí majú možnosť participovať v konzultačnom procese a diskutovať o svojich predložených návrhoch. Tieto konzultácie môžu vyústiť do publikovania Bielej knihy, ktorá už predkladá praktické návrhy na uskutočenie konkrétnej akcie.

Zelené knihy môžu slúžiť aj ako východiskový dokument pre niektoré z budúcich legislatívnych opatrení Únie.

 

Európska komisia:

http://ec.europa.eu/index_en.htm

 

Všetky publikované zelené knihy:

ec.europa.eu/comm/off/green/index_en.htm

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies