Abecedný filter

ZEU

Západoeurópska únia bola politické a vojenské zoskupenie pôvodne desiatich západoeurópskych štátov. Má vytvoriť európsky pilier organizácie NATO.NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.

Členské krajiny ZEÚ

10 riadnych členov (Brusel, 1954 – členovia EÚ aj NATO): Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Veľká Británia, Grécko (1995) , Španielsko (1990), Portugalsko (1990)

6 pridružených členov (Rím, 1992 – sú členmi NATO, ale nie sú resp. v čase pristúpenia neboli členmi EÚ): Nórsko, Island, Turecko, Česká republika (1999), Maďarsko (1999), Poľsko (1999)

5 pozorovateľov (Rím, 1992 – sú členmi EÚ, ale nie sú členmi ZEÚ): Dánsko, Írsko, Švédsko (1995), Fínsko(1995), Rakúsko(1995)

7 pridružených partnerov (Kirchberg, 1994 – štáty neboli v momente podpisu ani členmi NATO ani EÚ): Bulharsko, Rumunsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko (1996)

História v skratke

ZEÚ vznikla podpísaním Bruselskej zmluvy o hospodárskej, spoločenskej a kultúrnej spolupráci a kolektívnej sebaobrane 17. marca 1948, ktorú upravila a doplnila zmluva podpísaná v Paríži 23. októbra 1954. Zmluvu podpísali krajiny Beneluxu, Francúzsko a Veľká Británia. Vznik tohto prevažne vojenského združenia bol najmä reakciou na konanie Sovietskeho zväzu, ktorý si začal nárokovať stredoeurópske štáty. Zmluva zaručovala podporu ostatnými členskými štátmi pri napadnutí ktoréhokoľvek z nich.

ZEÚ spočiatku nehrala veľmi významnú úlohu na medzinárodnej scéne, bola však náznakom smerovania európskej politiky. V polovici osemdesiatych rokov minulého storočia však došlo k oživeniu tejto organizácie, keď sa členské krajiny rozhodli, že by mali podporiť ZEÚ a vytvoriť z nej európsky pilier transatlantickej NATO.

Úloha ZEÚ

Úlohou ZEÚ je vypracovávať a realizovať rozhodnutia a akcie EÚ, ktoré majú vplyv na obranu európskeho spoločenstva. Európska únia môže vyzvať ZEÚ, aby zabezpečila mierové humanitárne úlohy a oslobodzovacie operácie či udržiavanie mieru.

Orgány ZEÚ

Predsedníctvo

ZEÚ má rotujúce polročné predsedníctvo Úlohou predsedníckej krajiny je predovšetkým organizovať prácu Rady v jej jednotlivých konfiguráciách a reprezentovať Úniu navonok. Poradie predsedníctiev bolo naposledy určené Rozhodnutím Rady z 1. januára 2007. podľa neho by Slovensko malo prebrať túto funkciu v druhej polovici roku 2016.podobne ako EÚ. Ak je krajina, ktorá predsedá Rade EÚ členom Západoeurópskej únie, predsedá aj jej a ak EÚ predsedá krajina, ktorá nie je v ZEÚ, jej predsedníctva sa chopí iná krajina.

Rozpis krajín predsedajúcich ZEÚ a EÚ

Generálny tajomník

Generálnym tajomníkom ZEÚ je Javier Solana Javier Solana zastáva post generálneho tajomníka Rady Európskej Únie.Madariaga, ktorý je súčasne aj vysokým predstaviteľom EÚ pre Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a generálnym tajomníkom Rady EÚ.

Stránka generálneho tajomníka ZEÚ

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies