Európsky parlament má aktuálne 751 europoslancov. Po posledných eurovoľbách v máji 2019 si Slováci zvolili 14 zástupcov do Európskeho parlamentu. Oficiálne výsledky potvrdili víťazstvo koalície PS/Spolu aj to, že sa do europarlamentu zo Slovenska dostalo len 6 strán. Štrnásty mandát dočasne volebná matematika odobrala KDH. Mandát Miriam Lexmann sa začne uplatňovať až po odchode Veľkej Británie z EÚ. Volebná účasť bola 22,74 %.

Zvolení europoslanci v poradí množstva preferenčných hlasov:

Poslanci majú mandát na nasledujúcich 5 rokov. Jednou z ich prvých úloh bude volenie nového predsedu Európskej komisie a celého kolégia komisárov. Pri výbere nového šéfa Komisie zohráva EP zásadnú úlohu. Po voľbách navrhnú členské krajiny (Európska rada) kandidáta na túto funkciu, pričom zohľadnia výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Predseda Európskej rady možného kandidáta konzultuje so zástupcami Parlamentu.

Ďalšie zdroje:

Federalizmus predstavuje taký systém vlády, v ktorom je právomoc vykonávať isté kompetencie ústavne rozdelená medzi viaceré správne jednotky.

Supranacionalita je pojem z medzinárodného práva. Vo všeobecnosti znamená presunutie rozhodovacích právomoci od národnej na vyššiu úroveň rozhodovania, teda na nadnárodnú úroveň. Nadnárodný princíp spolupráce (supranacionalita) je jednou z teórii integrácie Európskej únie. Je konkurenčnou teóriou medzivládneho princípu spolupráce (intergovernmentalizmu), ktorá presadzuje zachovanie atribútov suverenity spolupracujúcich národných štátov.

Litva je parlamentná republika s predsedom vlády (premiérom) a hlavou štátu (prezidentom), ktorý menuje premiéra. Parlament je jednokomorový zákonodarný orgán. Krajina je rozdelená na 60 obcí s priamo volenými primátormi a starostami.