Rumunsko je poloprezidentská republika s predsedom vlády (premiérom) a hlavou štátu (prezidentom). Výkonné funkcie má vláda a prezident. Krajina je rozdelená na 41 žúp a mesto Bukurešť.

Župu spravuje rada zodpovedná za miestne záležitosti a prefekt zodpovedný za vykonávanie štátnej správy na úrovni župy. Členskou krajinou EÚ je od 1. mája 2007. Pristúpilo spolu s Bulharskom. Menou je rumunský lei (RON). Rumunsko sa zaviazalo prijať euro, keď splní potrebné podmienky. Rumunsko sa v súčasnosti nachádza v procese pristúpenia k schengenskému priestoru. Úradným jazykom je rumunčina a hlavným mestom Bukurešť.

Rumunsko má v Európskom parlamente 32 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia rumunskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Rumunsko od 1. januára do 30. júna 2019 predsedá Rade EÚ.

Ďalšie zdroje: