Abecedný filter
Príbuzné heslá

Belgicko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny
: Belgické kráľovstvo
Hlavné mesto: Brusel
Rozloha: 30 528 km²
Počet obyvateľov: 10 379 067 (v roku 2006)
Národnostné zloženie: Flámi – 58 %, Valóni – 31%, iné – 11% (2006)
Náboženstvá: rímsko-katolické – 75%, protestanti a iné – 25%
Štátne zriadenie: konštitučná monarchia
Hlava štátu: kráľ
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: federácia (10 provincií)
Úradný/é jazyk/y: holandský, francúzsky, nemecký
Mena: Euro (predtým belgický frank BEF)

 

Belgicko a Únia

Vstup do EÚ: zakladajúca krajina
Počet europoslancov: 22
Počet hlasov v Rade: 12

Špecifiká

Belgicko je nezávislou krajinou od roku 1830. V hlavnom meste, Bruseli, sídli niekoľko medzinárodných organizácií, napríklad NATO,NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami. a väčšina inštitúcií EÚ.

Belgicko je jednou z najhustejšie osídlených krajín (344 obyv/km2) s najhustejšou cestnou sieťou v Európe (500 km/100 km2).

Praktické informácie

 

 

Trh práce : neotvorený, zjednodušené procedúry pre isté odbory

Bližšie informácie o práci : Federálna verejná služba, zahraničné vzťahy

Univerzity : Université Libre de Bruxelles

Vrije Universiteit Brussel

 

Zastupiteľstvo Belgicka v SR

Zastupiteľstvo SR v Belgicku


Relevantné linky

Federálna vláda

Ministerstvo zahraničných vecí

Parlament

Kráľovská rodina

CIA world fact book

Belgicko a OECD

Belgicko a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies