Abecedný filter
Príbuzné heslá

Švédsko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Švédske kráľovstvo
Hlavné mesto: Štokholm
Rozloha: 449 964 km²
Počet obyvateľov: 9 016 596 (v roku 2006)
Národnostné zloženie: Švédi – 85%, prisťahovalci a iní – 15%
Náboženstvá: švédski luteráni – 87%, iné – 13%
Štátne zriadenie: konštitučná monarchia
Hlava štátu: kráľ
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný/é jazyk/y: švédčina
Mena: švédska koruna SEK

Švédsko a Únia

Vstup do EÚ: 1. január 1995
Počet europoslancov: 20
Počet hlasov v Rade : 10

Špecifiká

Švédsko sa zapojilo do európskej integrácie až v 90. rokoch po intenzívnych vnútropolitických diskusiách. Hlavnými bodmi rokovaní boli výška poplatkov do spoločnej kasy a Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika,Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) bola založená Maastrichtskou zmluvou a tvorí druhý pilier Európskej únie. kvôli zachovaniu neutrality. V referende z roku 1994 sa za vstup do EÚ vyjadrilo 52,7% oprávnených voličov.

Pri vstupe si Švédsko získalo niekoľko výnimiek – zachovanie predaja špecifického žuvacieho tabaku, zachovanie monopolu na predaj alkoholu, zachovanie tzv. princípu verejnosti (právo občanov nahliadať do úradnej dokumentácie) a dotovanie riedko osídlených poľnohospodárskych oblastí. Napriek tomu, že na rozdiel od Británie a Dánska pre neho neplatí výnimka, vláda podmieňuje prijatie eura súhlasom v referende, ktorý sa jej doteraz nepodarilo získať.posledné referendum sa konalo v máji 2013, kedy sa 81,4% občanov vyjadrilo proti zavedeniu Eura v krajine.

Švédsku ekonomiku kladú medzinárodné porovnania medzi najkvalitnejšie v Európskej únii - mierou konkurencieschopnosti, investíciami do výskumu a vzdelávania a inovatívnosťou, ale aj kvalitou života, ktorú generuje. Švédsko patrí medzi krajiny ktoré už aj pred prijatím Lisabonskej zmluvy spĺňali ciele definované v Lisabonskej stratégii.

Na území krajiny sa nachádzajú najstaršie národné parky v Európe, ktoré boli vyhlásené už v roku 1909.

 

Praktické informácie


Trh práce : otvorený

Univerzity : Lunds universitet

Uppsala universitet

Stockholms universitet

 

Zastupiteľstvo Švédska v SR

Zastupiteľstvo SR vo Švédsku


Relevantné linky

Parlament

Kráľovská rodina

CIA world fact book

Švédsko a OECD

Švédsko a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies