Abecedný filter
Príbuzné heslá

Chorvátsko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Chorvátska republika
Hlavné mesto: Záhreb
Rozloha: 56 542 km²
Počet obyvateľov: 4 437 000 (v roku 2001)
Národnostné zloženie: Chorváti – 89,6%, Srbi – 4,5%, iní – 5,9%
Náboženstvá: rímsko-katolícke – 87,8%, ortodoxné – 4,4%, moslimovia – 1,3%, iné – 6,5%
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný/é jazyk/y: chorvátsky
Mena: chorvátska kuna HRK

Chorvátsko a Únia

Vzťah k EÚ: kandidátska krajina
Začatia prístupových rokovaní: 3. október 2005
História vzťahov s EÚ : EurActiv.sk
Plánovaný vstup: nešpecifikovaný, pravdepodobne 2011

Špecifiká


Chorvátsko je jednou z bývalých juhoslovanských republík. Vojnou poškodená ekonomika sa však rýchlo zotavuje aj vďaka príjmom z turistického ruchu a zahraničným investíciám.

Chorvátsko bolo druhou krajinou v histórii, ktorá uzavrela s EÚ Stabilizačnú a asociačnú dohodu v roku 2001. Táto dohoda vstúpila do platnosti v roku 2005. Štatút kandidátskej krajiny získalo Chorvátsko v júni 2004 a rokovania o vstupe sa oficiálne začali v októbri 2005. Prvá fáza rokovaní, tzv. „screening“, prebehla od októbra 2005 do októbra 2006. Chorvátsko by mohlo uzavrieť všetky kapitoly do roku 2009, čo by mu umožnilo vstúpiť do EÚ v roku 2011.

 

Praktické informácie

 

 

Trh práce : otvorený

Univerzity : Zoznam univerzít - Ploteus

 

 

Zastupiteľstvo Chorvátska v SR

Zastupiteľstvo SR v Chorvátsku


Relevantné linky

Parlament

Prezidentský úrad

CIA world fact book - Chorvátsko

Chorvátsko a OECD

Chorvátsko a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies