Abecedný filter
Príbuzné heslá

Eurostat

Eurostat / Štatistický úrad Európskeho spoločenstva má hlavne za úlohu poskytovať Európskej únii vysoko kvalitný štatistický informačný servis. Používa jednotné pravidlá na zhromažďovanie všetkých štatistických údajov z národných štatistických inštitútov každého z 28 členských štátov Únie. Po zhromaždení údajov v požadovanej forme nasleduje ich konsolidácia a harmonizácia berúc do úvahy špecifiká každej krajiny, a tak dané údaje môže byť použité globálne alebo komparatívne. Tento proces harmonizácie štatistických údajov je taktiež rozšírený na partnerov Európskej únie: členov Európskeho hospodárskeho priestoru vrátane Švajčiarska, a v mnohých oblastiach, nevyhnutných pre pochopenie pozície Európy vo svete.

EUROSTAT Eurostat má hlavne za úlohu poskytovať Európskej únii vysoko kvalitný štatistický informačný servis. Používa jednotné pravidlá na zhromažďovanie všetkých štatistických údajov z národných štatistických inštitútov každého z 27 členských štátov Únie.bol založený v roku 1953, sídli v Luxemburgu, ale úzko spolupracuje s členskými štátmi a vytvára tak Európsky štatistický systém.  Mimo Európy Eurostat zohráva vedúcu úlohu v koordinácii štatistických systémov s Kanadou, Japonskom a medzinárodnými organizáciami, ako je OSN.

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Stránka Eurostatu /EN/

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies