Abecedný filter
Príbuzné heslá
Súvisiaca anketa

Federalizmus

Federalizmus predstavuje taký systém vlády, v ktorom je právomoc vykonávať isté kompetencie ústavne rozdelená medzi viaceré správne jednotky – centrum - štát ako celok na jednej strane a politickými jednotkami (provincie, federálne štáty, ...). keďže suverenita je ústavne rozdelená, každá jednotka má istú mieru autonómnosti na konanie v určitých politických oblastiach.

V Európe sa označenie federalisti vzťahuje najmä na zástancov širších kompetencií pre federálnu vládu (úroveň EÚ) na úkor právomocí regionálnych/lokálnych vlád (členských krajín).   

Po druhej svetovej vojne sa v Európe sformovalo hnutie presadzujúce vytvorenie európskej federácie. Ideovým otcom európskeho federalizmu bol Talian Altiero Spinelli. Spolu s ďalšími predstaviteľmi federalizmu vyzýval na ukončenie starého poriadku súvisiaceho s národnými štátmi a vytvorenie federálneho systému v Európe.

Aj napriek tomu, že EÚ vykazuje isté prvky federálneho usporiadania, stále je od federácie v pravom slova zmysle vzdialená. Priamo volený Európsky parlament Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.možno do istej miery považovať za dielo európskych federalistov. Aj s Európskou ústavnou zmluvou prišli federalisti.   

Odporcovia federálnej Únie chcú, aby hlavnú rolu v EÚ hrali národné vlády a nie nejaká volená európska vláda.

 

Federalizmus:Federalizmus predstavuje taký systém vlády, v ktorom je právomoc vykonávať isté kompetencie ústavne rozdelená medzi viaceré správne jednotky – centrum - štát ako celok na jednej strane a politickými jednotkami (provincie, federálne štáty, ...)

en.wikipedia.org/wiki/Federalism

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies