Abecedný filter
Príbuzné heslá

Maďarsko

 

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Maďarská republika
Hlavné mesto: Budapešť
Rozloha: 93 030 km²
Počet obyvateľov: 10 006 835 (v roku 2005)
Národnostné zloženie: Maďari – 98%, iní – 2%
Náboženstvá: rímsko-katolícke 51,9%, kalvinisti – 15,9%, bez vyznania – 14,5%, luteráni – 3%, gréckokatolícke – 2,7%, iné – 12%
Štátne zriadenie : republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný/é jazyk/y: maďarský
Mena: maďarský forint HUF

Maďarsko a Únia

Vstup do EÚ: 1. máj 2004
Počet europoslancov: 22
Počet hlasov v Rade: 12

Špecifiká


Maďarsko je jednou z nových členských krajín, do Európskej únie vstúpilo rovnako ako Slovensko v máji 2004. Bolo považované za postkomunistickú krajinu s veľmi výkonnou a stabilnou ekonomikou - vysokým rastom, vysokou mierou zahraničných investícií a nízkou nezamestnanosťou -  v posledných rokoch sa však objavili ťažkosti, ktoré okrem iného viedli k oddialeniu vstupu do eurozóny.

Maďarsko má ako súčasť Európy vyše 1000 ročnú tradíciu. Susedí až so siedmimi krajinami, no pritom sú si jazykovo úplne vzdialené.

 

Praktické informácie


Trh práce : otvorený

Univerzity : Zoznam univerzít - Ploteus

Zastupiteľstvo Maďarska v SR

Zastupiteľstvo SR v Maďarsku


Relevantné linky

Parlament

Prezidentský úrad

CIA world fact book

Maďarsko o a OECD

Maďarsko a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies