Abecedný filter

OLAF

OLAF (fr. Office européen de lutte anti-fraude) má príkaz chrániť finančné záujmy EÚ a bojovať proti korupcii, podvodom a iným nezrovnalostiam v európskych inštitúciách a orgánoch.

OLAF OLAF (fr. office européen de lutte anti-fraude) má príkaz ochrániť finančné záujmy EÚ a bojovať proti korupcii, podvodom a iným nezrovnalostiam v európskych inštitúciách a orgánoch.bol založený v roku 1999 a nahradil UCLAF, ktorý bol zodpovedný za boj proti podvodom len v Európskej komisii.

Zásady

K najdôležitejším zásadám patria profesionalita, zachovávanie osobných práv a slobôd, úplný súlad s právnymi predpismi a úplná nezávislosť.

Nezávislosť garantuje riaditeľ OLAF, ktorý je menovaný komisiou v súlade s Európskym parlamentom a Radou EÚ. Má právomoc vlastnej iniciatívy, čo znamená, že môže konať bez predošlého požiadania Európskych orgánov.

Ďalej existuje kontrolný výbor OLAF, ktorý kontroluje konania OLAF s ohľadom na jeho zásady. Skladá sa z piatych úplné nezávislých osôb, ktoré sú menované spoločne Parlamentom, Komisiou a Radou.

Metódy

K metódam OLAF patria:

  • interné a externé vyšetrovania v úplnej nezávislosti: Ak je odôvodnené podozrenie z podvodov na účet spoločného rozpočtu, môže OLAF previesť vyšetrovanie vo všetkých orgánoch, inštitúciach alebo úradoch EÚ. V tejto súvislosti má odhaliť vážne pochybenie úradníkov. Externé vyšetrovania sa prevádzajú priamo na mieste, kde je podozrenie z sprenevery.
  • spolupráca s úradmi proti podvodom jednotlivých členských štátov, podpora ich činnosti a disponovanie odbornými znalosťami na boj proti podvodom: V tejto súvislosti podporuje OLAF členské štáty hlavne v boji proti medzinárodnej a organizovanej kriminalite.
  • OLAF Task Groups. V niektorých oblastiach, kde je sprenevera respektíve pašeráctvo veľmi lukratívne (t.j. cigarety, alkohol a olivový olej), založil OLAF takzvané Task Groups, ktoré v úzkej spolupráci s národnými úradmi efektívne bojujú proti pašeráctvu týchto výrobkov.
  • koordinácia opatrení úradov proti podvodom jednotlivých členských štátov. V tejto súvislosti sa založil poradný výbor CoCoLaF, ktorý slúži informačné fórum o všeobecných otázkach, týkajúcich sa boja proti podvodom, medzi Komisiou a ich najdôležitejšími partnermi. Zriadili sa pracovné skupiny, v ktorých sa diskutuje o potrebách členských krajín a úžitku, ktorý OLAF im prinesie.
  • spolupráca pri vypracovaní stratégie, opatrenia v boji proti podvodom

Zamestnanci európskych správnych orgánov sú záväzní oznámiť informácie o všetkých možných prípadoch sprenevery, korupcie alebo chybného správania, ktoré ide na účet Spoločenstiev. K tomu vyzýva OLAF občanov EÚ alebo iné osoby, ktoré vedia o podvodoch, korupcii alebo inom nelegálnom konaní, dodať informácie v tejto súvislosti. Preto OLAF zriadil bezplatnú telefónnu linku, na ktorú každý môže oznámiť akékoľvek prípady podvodu. Zo Slovenska treba volať: 00800 01 05 20 04 

V OLAF pracuje momentálne okolo 320 ľudí, ktorí sa zaviazali pracovať výlučne v záujme Spoločenstiev.

OLAF za svojho fungovania od roku 1999 prešetroval viac ako 3 500 prípadov.

  • odsúdených bolo 335 osôb, ktoré dokopy dostali 900 rokov za mrežami
  • celkovo OLAF vymohol späť viac ako 1,1 miliardu EUR
  • OLAF priemerne vymôže 100 miliónov EUR ročne

 

Stránka OLAFu

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies