Abecedný filter

Rakúsko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Rakúska republika
Hlavné mesto: Viedeň
Rozloha: 83 870 km²
Počet obyvateľov: 8 192 880 (v roku 2006)
Národnostné zloženie: Rakúšania – 98%, iní – 2%
Náboženstvá : rímsko-katolícke – 73,6%, protestanti – 4,7%, moslimovia - 4,2%, iné a bez vyznania – 17,5%
Štátne zriadenie: federatávna republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády : parlamentná demokracia so silným postavením kancelára
Štátoprávne usporiadanie: federácia
Úradný/é jazyk/y: nemecký
Mena: euro (predtým rakúsky šiling ATS)

Rakúsko a Únia

Vstup do EÚ : 1. január 1995
Počet europoslancov: 19
Počet hlasov v Rade: 10

Špecifiká

Rakúsko bolo jedným zo zakladajúcich členov EFTA a skoro až 2/3 jeho obchodu tvorili vzťahy so Spoločenstvom. V referende v roku 1994 sa 66,6% zúčastnených občanov vyjadrilo za vstup do EÚ.

Na základe dohody veľmocí, ktoré Rakúsko okupovali v rokoch 1945-55, bolo nezávislé Rakúsko vyhlásené za "trvalo neutrálne". Z tohto dôvodu získalo v rámci EÚ výnimku, a teda si svoju neutralitu zachováva, a to i vzhľadom k Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ. Rakúsko takisto nie je členom NATO.NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami. V EÚ získalo ešte výnimky aj v poľnohospodárstve, tranzitnej doprave a politike životného prostredia.

Tri štvrtiny územia Rakúska zaberajú Alpy, čo túto krajinu predurčuje ako obľúbenú destináciu turistov. Turistický ruch je dôležitým sektorom hospodárstva. Významnú úlohu zohrávajú služby, bankovníctvo a poisťovníctvo. Vstup do EÚ umožnil Rakúsku uvoľniť tradičnú závislosť na nemeckej ekonomike.

 

Praktické informácie


Trh práce : zatvorený, systém bilaterálnych dohôd

Bližšie informácie o práci : Euroinfo.gov

Univerzity : Zoznam univerzít - Ploteus

 

 

Zastupiteľstvo Rakúska v SR

Zastupiteľstvo SR v Rakúsku


Relevantné linky

Parlament

Prezidentský úrad

CIA world fact book

Rakúsko a OECD

Rakúsko a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies