Abecedný filter
Príbuzné heslá

Taliansko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Talianska Republika
Hlavné mesto: Rím
Rozloha: 301 230 km²
Počet obyvateľov: 58 133 509 (v roku 2006)
Národnostné zloženie: Taliani – 98%, iní – 2%
Náboženstvá: približne 90% rímsko-katolícke
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný/é jazyk/y: taliansky
Mena: euro (predtým talianska líra ITL)

Taliansko a Únia

Vstup do EÚ: zakladajúca krajina
Počet europoslancov: 73
Počet hlasov v Rade: 29

Špecifiká

Taliansko patrí medzi zakladajúcich členov EÚ. Je tiež členom skupiny G-8. Do eurozóny vstúpilo už pri jej vzniku, jej hospodárstvo a verejné financie však trpia trvalými problémami. Taliansky verejný dlh je v pomere k HDP druhý najvyšší z krajín EÚ.

Pre povojnový vývoj Talianska bolo charakteristické rýchle striedanie nestabilných vlád podľa meniacich sa koalícií početných strán v parlamente. Reformy volebného systému (o.i. zavedenie zmiešaného systému) mali politickú situáciu stabilizovať. Veľké rozdiely medzi priemyselným a vyspelým severom a agrárnejším a výrazne chudobnejším juhom sa premietajú aj do politickej oblasti - časť politických síl v severnom Taliansku žiada vyššiu mieru autonómie, či dokonca úplnú samostatnosť.

Na „území“ Talianska existujú dva samostatné miniatúrne štáty, Vatikám v Ríme a San Marino na východnom pobreží. K Taliansku patrí Sicília, Sardínia, Elba a zhruba 70 ďalších menších ostrovov.

 

Praktické informácie


Trh práce : otvorený

Bližšie informácie o práci : Euroinfo.gov

Univerzity : Zoznam univerzít - Ploteus

Zastupiteľstvo Talianska v SR

Zastupiteľstvo SR v Taliansku


Relevantné linky:

Parlament (IT)

Prezidentský úrad

CIA world fact book

Taliansko a OECD

Taliansko a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies