Eurooptimizmus označuje prístup k európskej integrácii založený na viere v jej úspech. Média používajú výraz eurooptimizmus v súvislosti s prieskumami verejnej mienky v prípadoch, ak sa obyvatelia členských krajín pozitívne vyjadria k veľkým otázkam integrácie ako napr. európska ústava, zavádzanie spoločnej meny, alebo ďalšie rozširovanie Európskej únie.

Pred rozšírením v 2004 písali média o eurooptimizme v budúcich nových členských krajinách. Eurooptimizmus a nadšenie z integrácie je typický práve pre nové členské krajiny zatiaľ čo staršie členské krajiny o integrácii pochybujú viac a sú menej optimistické.

To dokazuje napr. holandské a francúzske odmietnutie európskej ústavy v roku 2005 či referendum o vystúpení z EÚ vo Veľkej Británii v roku 2016. Historicky sa za vlnu eurooptimizmu považuje obdobie po tzv. euroskleróze a dokončenie jednotného trhu v roku 1993, po ktorom nasledoval rast produktivity práce, vyšší podiel investícii, mierny nárast HDP a zníženie cien (Fiala – Krutílek – Pitrová, 2018: 509).