Švédsko je konštitučná monarchia a parlamentná demokracia s predsedom vlády (premiérom) a hlavou štátu (panovníkom). Vláda má výkonnú moc. Legislatívna právomoc je zverená jednokomorovému parlamentu. Švédsko je unitárnym štátom, ktorý je rozdelený na 20 krajov a 290 obcí.

Švédsko sa zapojilo do európskej integrácie až v 90. rokoch po intenzívnych vnútropolitických diskusiách. Hlavnými bodmi rokovaní boli výška poplatkov do spoločnej kasy a Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, kvôli zachovaniu neutrality. V referende z roku 1994 sa za vstup do EÚ vyjadrilo 52,7% oprávnených voličov. Členskou krajinou EÚ je od 1. januára 1995. Menou je švédska koruna. Švédsko sa zaviazalo prijať Euro, keď splní potrebné podmienky. V referende v máji 2013 sa 81,4% občanov vyjadrilo proti zavedeniu Eura. Švédsku ekonomiku kladú medzinárodné porovnania medzi najkvalitnejšie v Európskej únii – mierou konkurencieschopnosti, investíciami do výskumu a vzdelávania a inovatívnosťou, ale aj kvalitou života, ktorú generuje. Švédsko patrí medzi krajiny ktoré už aj pred prijatím Lisabonskej zmluvy spĺňali ciele definované v Lisabonskej stratégii. Súčasťou schengenského priestoru je Švédsko od 25. marca 2001. Úradným jazykom je švédčina a hlavným mestom Štokholm.

Švédsko má v Európskom parlamente 20 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia švédskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ malo Švédsko 2 krát.

Ďalšie zdroje: