Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na obdobie piatich rokov. Európsky parlament je priamo voleným medzinárodným zhromaždením. Jeho úlohou je zastupovať záujmy občanov EÚ na európskej úrovni. Volí predsedu Európskej komisie, vymenúva je členov (kolégium) a dohliada na ich činnosť. Prijíma rozpočet, zastupuje záujmy občanov v zahraničí a zaoberá sa občianskymi petíciami.

Medzi častý jav patrí opakovanie získania mandátu. Až 40 % britských poslancov zvolených v roku 1979 zastávalo svoj mandát ešte aj v roku 1993. Táto opakujúca tendencia bola aj medzi nemeckými europoslancami. Naopak, pre taliansku reprezentáciu sa opakovanie mandátu potvrdilo iba u 7,5 % poslancov. Celkovo má opakovanie mandátu skôr klesajúcu tendenciu. Vo voľbách v roku 1989 získalo svoj prvý mandát 40 % poslancov, v roku 1994 až 57 % poslancov Európskeho parlamentu (Fiala, Krutílek, Pitrová 2018: 396).