Maroš Šefčovič (1966) je slovenský kariérny diplomat a politik, ktorý aktuálne zastáva pozíciu podpredsedu Európskej komisie (2014 – 2019). Na starosti má oblasť Energetickej únie, kde prepája prácu 14 komisárov pre oblasti ako energetika, klimatické zmeny či doprava.

V marci 2019 kandidoval na funkciu Prezidenta Slovenskej republiky za vládnu stranu Smer – Sociálna demokracia, ale v druhom kole neuspel. Krátko po neúspechu v prezidentských voľbách avizoval, že sa aj naďalej chystá kandidovať na post eurokomisára v Komisii po voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2019.

Maroš Šefčovič má za sebou bohatú kariéru pôsobenia v štátnej správe, v európskych inštitúciách a na diplomatických postoch. V rokoch 2014 a 2019 mal ako podpredseda Európskej komisie na starosti projekt Energetickej únie. V rámci tohto projektu bolo jeho úlohou vytvoriť európsku energetickú úniu prepojením infraštruktúr, presadzovaním právnych predpisov a zvýšením hospodárskej súťaže s cieľom znížiť náklady pre občanov a podniky a posilniť ekonomický rast. Predchádzať výpadkom dodávok energie, diverzifikovať zdroje dovážanej energie a zabezpečiť jednotný európsky postoj v rokovaniach s cieľom zlepšiť našu energetickú bezpečnosť. Pomôcť pri mobilizácii dodatočných investícií do energetických sietí, zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a do inej energetickej infraštruktúry. Zlepšiť energetickú efektívnosť, najmä pokiaľ ide o budovy, so záväzným cieľom znížiť spotrebu energie do roku 2030 o 30 %. Koordinovať úsilie Komisie s cieľom zabezpečiť, že EÚ splní svoje ciele v oblasti zmeny klímy a energetiky na roky 2020 a 2030. Okrem toho spolupredsedal Globálneho dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike.

V rokoch 2010 a 2014 pôsobil ako podpredseda Európskej komisie pre oblasť medzi-inštitucionálnych vzťahov a administratívy. V rokoch 2009 a 2010, kedy na pozícii eurokomisára nahradil Jána Figeľa, mal v Európskej komisii na starosti vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež.

Vzdelanie v oblasti medzinárodných vzťahov a práva získal na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov v Moskve a univerzite Komenského.

Ďalšie zdroje: