hlasy v európskych voľbách usilujú kandidáti z národných politických strán. Tieto ale často patria k niektorej z politických skupín na európskej úrovni. Po voľbách preto potom europoslanci vstupujú do politickej skupiny Európskeho parlamentu blízkej ideológie svojej vnútroštátnej politickej strany.

Poslanci sú teda súčasťou politických skupín, v ktorých nie sú zoskupení na základe štátnej, ale politickej príslušnosti. Každá politická skupina musí spĺňať podmienku počtu aspoň 25 členov Európskeho parlamentu z minimálne 7 členských štátov. Poslanci môžu byť členmi iba jednej politickej skupiny. Poslanci, ktorí nie sú členom žiadnej, sú známi ako nezradení poslanci.

Každá politická skupina má svojho predsedu (alebo dvoch spolupredsedov), predsedníctvo a sekretariát. Pred hlasovaním počas plenárneho zasadnutia skúmajú politické skupiny správy vypracované parlamentnými výbormi a predkladajú k nim pozmeňujúce návrhy. Politické skupiny prijímajú svoje pozície na základe diskusie v rámci skupiny.

Aktuálne pôsobí v Európskom parlamente 7 politických skupín:

Vo voľbách v roku 2014, získala najväčšiu podporu Európska ľudová strana so ziskom takmer 30 % hlasov. Druhou najsilnejšou skupinou je Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov s podporou 25,43 % hlasov. Z volieb v roku 2019 vyšiel ako opäť najsilnejší Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) so 179 mandátmi (23,83 %). Na druhom mieste skončila Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov so ziskom 153 mandátov (20,37 %). Čas od májových volieb do Európskeho parlamentu až po jeho prvé plenárne zasadnutie na začiatku júla je naplnený dotváraním politických frakcií, uchádzaním sa poslancov o členstvo vo výboroch a delegáciách. Oproti funkčnému obdobiu 2014-2019, vznikli dve nové politické skupiny. Skupina Renew Europe je nástupníckou skupinou za skupinu ALDE (Aliancia liberálov a demokratov za Európu). Skupina Identita a demokracia je nacionalistickou frakciou a združuje poslancov populistických a krajne pravicových strán z deviatich členských krajín EÚ. Je nástupnískou skupinou za skupinu Európa národov a slobody