Albánsko je štát v juhovýchodnej Európe na Balkánskom polostrove o rozlohe asi 29 000 km². Štátnym zriadením je republikou. Hlavou štátu je prezident. Od roku 2014 je kandidátskou krajinou EÚ. S Úniou veľmi úzko spolupracuje za cieľom posilňovania politickej aj ekonomickej spolupráce. Menou je leke (ALL). Hlavným mestom je Tirana.

Albánsko bolo zúčastnené na Stabilizačnom a asociačnom procese EÚ. Krajina podpísala s Úniou Stabilizačnú a asociačnú dohodu v júni 2006. Tá zabezpečovala rámec spoločných záväzkov v politických, ekonomických a obchodných otázkach. V roku 2009 podalo Albánsko oficiálne prihlášku o členstvo v EÚ. Následne v októbri 2012 Európska komisia rozhodla o udelení štatútu kandidátskej krajiny pod podmienkou splnenia kritérií v oblasti súdnictva, verejnej správy a po revízii parlamentných procedúr. V júni 2014 bol Albánsku pridelený štatút kandidátskej krajiny EÚ. Štatút kandidátskej krajiny nezaručuje automaticky, že EÚ otvorí s danou krajinou prístupové rokovania. Je však zárukou intenzívnejšej spolupráce na vyššej úrovni medzi krajinou a EÚ. Európska komisia bude spolupracovať s Albánskom smerom k otvoreniu prístupových rokovaní. Tento krok závisí od konkrétnych reforiem v Albánsku. Otvorenie rokovaní musia odsúhlasiť všetky členské krajiny EÚ.

Obchodné a ekonomické vzťahy a spoluprácu medzi Albánskom a EÚ upravuje Stabilizačná a asociačná dohoda z roku 2006, v platnosti od roku 2009. Ako kandidátska krajina, profituje Albánsko z fondov EÚ, konkrétne prostredníctvom nástroja predvstupovej pomoci. Tie umožňujú financovať reformy a strategické investície pre rozvoj Albánska.

Ďalšie zdroje:

Európska únia – Štáty

Európska únia – Albánsko a EÚ

Euractiv.sk – Albánsko