Srbsko je štát v strede Balkánskeho polostrova o rozlohe asi 88 000 km². Nezávislosť získala krajina v roku 2006. Vzniku samostatného Srbska predchádzal v roku 1991 rozpad Juhoslávie a v roku 2006 odčlenenie Čiernej Hory. Štátnym zriadením je republikou. Hlavou štátu je prezident. Kandidátskou krajinou EÚ je od roku 2012. Menou je srbský dinár (RSD). Hlavným mestom je Belehrad.

Štatút potenciálnej kandidátskej krajiny získalo Srbsko v roku 2003. V roku 2008 vzniklo európske partnerstvo pre Srbsko, ktoré nastolilo priority pre prihlášku o členstvo v EÚ. Formálne požiadala krajinou o členstvo v roku 2009. V marci 2012 jej bol priznaný štatút kandidátskej krajiny. V roku 2013 vstúpila v platnosť Stabilizačná a asociačná dohoda medzi EÚ a Srbskom. V súlade s rozhodnutím Rady z júna 2013 o zahájení prístupových rokovaní, prijala Európska rada rámec pre spoluprácu a rozhodla o termíne prvej medzivládnej konferencie so Srbskom v januári 2014. Konferencia bola prvým krokom formálneho začiatku prístupových rokovaní. Do mája 2019 už bolo v rámci rokovaní otvorených 16 z celkovo 35 kapitol. EÚ predstavuje pre Srbsko významného obchodného partnera. Obchod s EÚ v roku 2018 predstavoval 24 miliárd Eur. V rámci prístupových rokovaní bolo pre Srbsko vyčlenených na obdobie 2007 – 2020 celkovo 2,7 miliardy Eur.

Ďalšie zdroje:

Európska únia – Štáty

Európska únia – Srbsko a EÚ

Faktograf EÚ – Srbsko na európskej ceste

Stabilizačná a asociačná dohoda medzi EÚ a Srbskom

Euractiv.sk – Srbsko