Belgicko je federálna konštitučná monarchia s kráľom (hlavou štátu), premiérom (predsedom vlády) a so systémom viacerých politických strán.

Rozhodovacie právomoci nie sú centralizované, ale rozdelené do 3 úrovní vlády: federálna vláda, 3 jazykové spoločenstvá (flámske, francúzske a nemecké) a 3 regióny (Flámsko, Brusel – hlavné mesto a Valónsko). Z právneho hľadiska sú rovnocenné, každá však rozhoduje a nesie zodpovednosť v inej oblasti. Úradnými jazykmi sú holandský, francúzsky a nemecký.

Od roku 1999 je menou Euro (predtým belgický frank BEF). Od roku 1995 je Belgicko krajinou shengenského priestoru.

Belgicko je nezávislou krajinou od roku 1830. V hlavnom meste, Bruseli, sídli niekoľko medzinárodných organizácií, napríklad NATO, a väčšina inštitúcií EÚ. Spolu s Luxemburgom a Štrasburgom je Brusel jedným z troch oficiálnych sídel európskych inštitúcií.

Belgicko je zakladajúcou krajinou Európskej únie. V Európskom parlamente má 21 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia belgickej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ malo Belgicko celkom už 12 krát.

Ďalšie zdroje: