Bruselská zmluva, nazývaná aj zmluva o Západnej únii bola zmluvou o hospodárskej, sociálnej, kultúrnej a vojenskej spolupráci. Podpísali ju Belgicko, Francúzsko, Luxembursko, Holandsko a Spojené kráľovstvo 17. marca 1948 a na jej základe vznikla prvá povojnová vojensko-politická organizácia západoeurópskych štátov, tzv. Západná únia.

Cieľom bolo naštartovať spoluprácu predovšetkým vo vojenskej oblasti. V prípade napadnutia boli členské štáty povinné poskytnúť si navzájom pomoc. Vychádzalo sa pritom z anglo-francúzskej zmluvy z roku 1947. Zmluva mala pomôcť čeliť nebezpečenstvu tak zo strany Nemecka ako aj ZSSR. Posledným impulzom pre jej podpis bolo prevzatie moci komunistami vo februári 1948 v Československu. Význam zmluvy vo vojenskej spolupráci poklesol po vytvorení Organizácie severoatlantickej zmluvy. V hospodárskej oblasti ju zasa nahradila Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu. V roku 1954 sa k pôvodným členom pridalo ešte Taliansko a SRN a vznikla Západoeurópska únia.

Ďalšie zdroje: