Bulharsko je parlamentná republika. Predseda vlády (premiér) má najvyššiu výkonnú moc. Hlava štátu (prezident) plní najmä reprezentatívne úlohy a má obmedzené právo veta.

Bulharsko je unitárny štát s centralizovanou štruktúrou. Pozostáva z 27 provincií a metropolitnej provincie hlavného mesta Sofia. Miestnych guvernérov menuje vláda. Úradným jazykom je bulharčina.

Členskou krajinou EÚ je Bulharsko od 1. januára 2007. Menou je bulharský lev (BGN). Bulharsko sa zaviazalo prijať Euro, keď splní potrebné podmienky. V súčasnosti sa tiež pripravuje na vstup do schengenského priestoru. V roku 681 vzniklo tzv. Prvé bulharské cárstvo, vďaka čomu je Bulharsko jednou z najstarších krajín Európy. Jeho história je poznačená blízkosťou hranice medzi Európou a Áziou. Zhruba 10% obyvateľstva má turecký pôvod a 13% obyvateľstva tvoria moslimovia. Hlavné mesto je Sofia.

Bulharsko má v Európskom parlamente 17 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia bulharskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ malo Bulharsko v prvej polovici roku 2018.

Ďalšie zdroje: