Česko je parlamentná republika s predsedom vlády (premiérom) a hlavou štátu (prezidentom). Krajina vznikla v roku 1993 po rozdelení Československa na Česko a Slovensko.

Česko sa delí na 14 samosprávnych krajov vrátane hlavného mesta Prahy. Úradným jazykom je čeština. Členskou krajinou je Česko od 1. mája 2004. Menou je česká koruna (CZK). Česko je členskou krajinou schengenského priestoru od 21. decembra 2007.

Česko má v Európskom parlamente 21 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia českej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ mala Česká republika v prvej polovici roku 2009. Krajina sa pripravuje na predsedníctvo v druhej polovici roku 2022.

Ďalšie zdroje: